Prvi projektni zadatak

• Tema projektnog zadatka je povezana sa školskim gradivom drugih predmeta
• Naslov i podnaslov
• Uvod
• Razrada teme
• 10- 15 slajdova
• Animacije svih elemenata
• Animacije promene slajdova
• Hiperlinkovi sa pomoćnim prezentacijama
• Asocijacija
• Muzika
• Film

Preporuke za uspešnu prezentaciju
• Dobra ideja
• Najviše 10 do 15 slajdova
• Da je interesantna za gledaoca
• Slajd treba da ima 5 do 6 redova teksta
• Veličina fonta za naslov 44 a za tekst 32
• Da sadrži fotografije
• Ne koristiti veličinu fonta 12
• Ne treba mešati različite vrste fontova
• Slikom treba podtaći pažnju
• Ne treba koristiti previše efekata

Advertisements